Om tävlingen

Om Årets Företagare Nynäshamn

Varje år nomineras tre framstående företagare i Nynäshamn till utmärkelsen Årets Företagare. En lokal variant av en av landets mest ansedda företagarutmärkelser. Denna utmärkelse lyfter fram och belönar lokalt företagande som utmärker sig. Vinnaren kan sedan gå vidare till regionala och kanske till och med nationella nivåer.

I Nynäshamns kommun är det Företagarna Nynäshamn som står för nominerings- och urvalsprocessen. Utmärkelsen syftar till att uppmuntra och ge erkännande till framstående företagare inom kommunen. Vem som helst kan nominera en lämplig kandidat via vårt nomineringsformulär.

Att vinna titeln Årets Företagare Nynäshamn innebär inte bara medial uppmärksamhet och en möjlighet till utökade affärsförbindelser men även ett erkännande från både lokalsamhället och företagarvärlden. Det är en chans att stärka sitt varumärke och visa upp sitt bidrag till lokalsamhällets utveckling och välstånd.

Om Årets Unga Företagare Nynäshamn

Precis som med Årets Företagare Nynäshamn, utses Årets Unga Företagare av en jury inom Företagarna Nynäshamn. Denna särskilda utmärkelse riktar sig dock till den yngre generationens entreprenörer, där kriteriet är att kandidaterna ska vara under 35 år. Detta initiativ syftar till att uppmuntra och stödja ungt företagande inom kommunen, erkänna deras innovation och drivkraft samt ge dem plattformar för vidare tillväxt och nätverkande. Genom att lyfta fram dessa unga talanger bidrar vi inte bara till deras personliga och professionella utveckling men också till ett dynamiskt och framåtsträvande näringsliv i Nynäshamn.

Kriterier för att vinna

För att vinna priset Årets Företagare eller Årets Unga Företagare i Nynäshamn måste kandidaterna uppfylla en rad kriterier som rör bl.a lönsamhet, innovation, ägarandel etc.

Nedan finner du kriterierna för att kunna nomineras till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Kriterier

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare och Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare som är 35 år eller yngre.